Deze website is eigendom van Tinel Stefan.

CONTACTGEGEVENS

Stefan Tinel
Oombergenstraat 53b
9620 ZOTTEGEM

G: +32(0)475 95 29 09

Vertegenwoordiger van Kado4kids.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

PRIVACYBELEID

Kado4Kids is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van zijn dienstverlening legt Kado4Kids gegevens vast (naam, woonplaats en adres, telefoonnummer, IP-adres en e-mailadres alsook gebruikersinfo over producten, diensten die door Kado4Kids worden aangeboden en werden gebruikt door u of uw gezin). Persoonsgegevens die Kado4Kids bekomt via e-mail, (online) formulieren, reguliere post, sociale media, apps, telefoon of fax, kunnen worden opgenomen in de databank van Kado4Kids.

Kado4Kids gebruikt deze gegevens om uw aanvragen te verwerken en om u offertes te kunnen bezorgen. Opgeslagen gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Kado4Kids beschikt. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden met uitzondering van de partners van Kado4Kids aan wie deze gegevens kunnen overgemaakt worden in het kader van onze dienstverlening.

Alle informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Toch is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die eigen zijn aan de dienstverlening van Kado4Kids .

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag kosteloos deze informatie bekomen. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of niet verder te gebruiken.

Kado4Kids verzamelt noch gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. Tenzij Kado4Kids op voorhand uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Kado4Kids neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Kado4Kids behoudt het recht om zijn privacy beleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Gebruik van ‘cookies’

Kado4Kids maakt op www.kado4kids.be gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen over webpagina’s die u heeft bezocht. Cookies worden toegepast om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Meer informatie over cookies die op onze website worden gebruikt kunt u hier terugvinden.

U kan het gebruik van cookies verhinderen en ze wissen via internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox® en Chrome®. Hoe u dat kan doen, vindt u in de help-functie van uw browser.

DISCLAIMER

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website behoort toe aan Kado4Kids en/of derde partijen. Deze zijn wettelijk bescherm. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van deze website enkel mag worden gebruikt mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Kado4Kids en mits bronvermelding. Dit omvat het kopiëren, verspreiden, verdelen, wijzigen, publiceren en verkopen van de inhoud van de website en/of delen ervan.

Het is verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een webbrowser.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van Kado4Kids kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Kado4Kids kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Kado4Kids aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Kado4Kids is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

De website kan hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners bevatten. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Kado4Kids aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.